Dansk Forsorgsselskab

Repræsentantskabets medlemmer

Dansk Fængselsforbund

 

Dansk Kriminalistforening

 

Dansk Socialrådgiverforening

 

Den Danske Dommerforening

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen

 

Landsforeningen af beneficerede advokater

 

Købmand Mads Hansens Fond

 

Politifuldmægtigforeningen

 

Socialpolitisk Forening

 

Foreningen af Politimestre i Danmark

 

Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark

 

Foreningen af Forsorgsmedarbejdere

 

Fængselsinspektørforeningen

 

Kriminalforsorgsforeningen

 

Københavns Kommune

 

Kriminalforsorgens HK-Landsklub

 

Den Sociale Udviklingsfond

 

Det Kriminalpræventive Råd

 

 

Personlige repræsentanter

Politimester

Lars Rand Jensen

 

Fuldmægtig

Mette Durafour

 

Afdelingsleder

Jørgen Jacobsen

 

Afdelingsleder

Carl Michael Broström

Kriminalforsorgsleder

Lisbet Heine

 

Forsorgsleder

Preben Thygesen

 

Afdelingsleder

Knud Lund

 

Socialkonsulent

Allan Villers